วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ประวัติของข้าพเจ้า


1.ประวัติของข้าพเจ้า
ชื่อ นางสาวสุกัญญา อาวรณ์จิตร์ ชื่อเล่น ก้อย
เกิดวันที่ 30 เมษายน 2530 อายุ 21 ปี
ที่อยู่ 61/2 หมู่ 11 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180
พี่น้อง 2 คน เป็นคนที่ 2
ประวัติการศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนบ้านลำพระ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนบ้านคาวิทยา
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอก นิติศาสตร์ ปีที่ 4
อาจารย์ที่ปรึกษา อ. สมนึก ศรีโมอ่อน
สถานที่ฝึกงาน ศาลจังหวัดนครปฐม
ระยะเวลาในการฝึกงานตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย -30 ม.ค 2552 สิ่งที่คาดหวังในการฝึกงาน ได้เจอประสบการณืจริงและรู้กระบวนการทำงานในชั้นศาล

ไม่มีความคิดเห็น:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล๊อกที่หน้าสนใจ ผู้เข้าชมบล็อกสามารถดูรายละเอียดที่เป็นความรู้และรูปภาพสวยๆได้ และสามารถแสดงความคิดเห็นมาที่บล็อกนี้ได้