วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ


อยากจะได้ความรักจากคนอื่น เราก็ต้องเริ่มที่จะรักเขาก่อน
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด การรักตัวเองให้มากที่สุด

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ประวัติของข้าพเจ้า


1.ประวัติของข้าพเจ้า
ชื่อ นางสาวสุกัญญา อาวรณ์จิตร์ ชื่อเล่น ก้อย
เกิดวันที่ 30 เมษายน 2530 อายุ 21 ปี
ที่อยู่ 61/2 หมู่ 11 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180
พี่น้อง 2 คน เป็นคนที่ 2
ประวัติการศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนบ้านลำพระ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนบ้านคาวิทยา
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอก นิติศาสตร์ ปีที่ 4
อาจารย์ที่ปรึกษา อ. สมนึก ศรีโมอ่อน
สถานที่ฝึกงาน ศาลจังหวัดนครปฐม
ระยะเวลาในการฝึกงานตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย -30 ม.ค 2552 สิ่งที่คาดหวังในการฝึกงาน ได้เจอประสบการณืจริงและรู้กระบวนการทำงานในชั้นศาล

2.ตะวันในความมืด


จงเก็บความอ่อนแอไว้ภายใจ แล้วเอาความเข้มแข็ง แข็งแกร่ง
ออกมาให้คนอื่นได้รู้ว่าเราก็มีดีเหมือนกัน

ปฏิบัติการสร้าง web blog เพื่อการมีประสบการณ์วิชาชีพ
ความรู้ไม่ได้อยู่แต่ในหนังสือ แต่ความรู้อยู่รอบๆตัวเรา อยู่ที่ตัวเรามากกว่าจะแสวงหามันหรือเปล่า

ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล๊อกที่หน้าสนใจ ผู้เข้าชมบล็อกสามารถดูรายละเอียดที่เป็นความรู้และรูปภาพสวยๆได้ และสามารถแสดงความคิดเห็นมาที่บล็อกนี้ได้